Lang kreyòl pran lapawòl

Lang kreyòl pran lapawòl

« Lang nou, kilti nou: baz devlòpman peyi nou.» Se sou tèm sa a Fakilte Lengwistik Aplike selebre Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl pou ane 2007 la. Soti lendi 15 pou rive vandredi 26 oktòb 2007, Fakilte a ap òganize yon seri aktivite nan lokal li a

Plizyè pèsonalite tankou Théodore Beaubrun Jr, Michel Soukar, Magalie Marcelin, Claude C. Pierre, Lilianne Pierre-Paul, Claudy Gassant, Lemèt Zéphyr, Rassoul Labuchin, Pierre Vernet elatriye ap prezante konferans nan domèn y ap evolye a. Konferans sa yo touche plizyè aspè nan sosyete a ak nan kilti pèp ayisyen an tankou mizik, literati, sinema, legliz, libète lapawòl ak demokrasi, dwa fanm, sistèm jidisyè ak sistèm edikasyon. Objektif konferans sa yo se montre kòman itilizasyon lang kreyòl la nan divès kalite domèn sa yo kapab yon baz pou devlòpman peyi d’Ayiti. Tout pandan kenzèn sa a, vizitè yo ap gen posiblite pou yo admire tablo penti ak tablo kolaj plizyè atis ayisyen tankou Serge Lochard, Jean Marc Voltaire, Ethson Otilien elatriye. Communication Plus, Choucoune ak Fondation Maurice Sixto, Se kèk nan mezon edisyon ki ekspoze liv an kreyòl Ayisyen. Genyen tou Association Chrétienne Les Témoins de Jéhovah d’Haïti ki ekspoze piblikasyon biblk yo fè an kreyòl. Anplis ekspozisyon liv ak tablo, gen aktivite kiltirèl tankou resital pwezi, ekspozisyon atik atizanal, manje ak bwason lokal. Aktivite sa yo ap bout nan yon espektak kiltirèl k ap fèt nan Rèks Teyat jou k ap samdi 27 oktòb 2007 la a 4è nan laprèmidi.

Orijin ak istorik selebrasyon an

An 1981, youn nan group moun ki te kòmanse enterese nan zafè lang kreyòl se te assosyasyon yo rele Banzil Kreyòl la. Asosyasyon sa a te gen Plizyè syantifik ki soti nan diferant peyi ki pale kreyòl, e youn ladan yo se te Mesye Pierre Vernet ki se kowòdonatè Jeneral Fakilte Lengwistik Aplike. Youn nan objektif Banzil Kreyòl se te sèvi ak zouti lengwistik pou fè etid ak rechèch sou lang kreyòl epi defann kreyòl la e fè l devlope. Yon lòt objectif Banzil kreyòl te genyen, se te mete sou pye yon « Jounen Entènasyonal Lang Kreyòl ». Apre anpil konfizyon sou ki dat ki t ap pi bon, yo te fini pa chwazi 28 oktòb paske La Domonik te deja gen yon selebrasyon nan jou sa a yo rele « Creole Day ». Premye selebrasyon Jounen Entènasyonal Lang kreyòl la te fèt an 1983. Depi lè sa a, anba chal oubyen an granpanpan, yo kontinye selebre jounen sa a. Dapre Kowòdonatè aktivite yo nan Fakilte Lengwistik Aplike, Mesye Louinès Volny, se an 2006 Fakilte a kòmanse ofisyèlman ak seri aktivite sa yo pou make selebrasyon sa a. An 2006 se te yon semèn, ane sa a se yon kenzèn. Se yon fason pou yo montre kòman yo kwè nan kreyòl la kòm yon enstriman pou make idantite kiltirèl nou e pou valorize tèt nou ak kilti nou. Ni Mesye Vernet, Dwayen Fakilte Lengwistik Aplike, ni Mesye Volny, Kowòdonatè kenzèn kreyolofoni an, kwè kreyòl la se kle chanjman k ap fè Ayiti antre sou wout devlopman nan tout domèn sosyete a.

Jockey Berde Fedexy

Partagez