Felix Morisseau-Leroy: OEA Bouzen

https://youtu.be/ia-s5dJauwM

Felix Morisseau-Leroy: OEA Bouzen

Si'w wè yon bouzen Ki rele OEA O kouri piti mwen On bouzen ki rele OEA an franse OAS an angle Bouche nen'w Kouri pitit mwen Odè'l se kont pou pwazonnen Lespri pitit ou Si'w wè yon manman kannay Yo rele OEA Mande pye sa'm te manje Si yo nonmen non OEA devan'w Pa rete koute pase sa Grennen san gade dèyè Si'w wè yon rèstavèk Yon tchoul yo rele OEA Pa rete tande sa'l vle Bwaze, kraze rak Rele anmwey! yo rele OEA

Autres vidéos